LED Aydınlatma
Led Light Solar Ürünler
HABERLER
ARAMA
MAİLLİST

 

“Doğal Kaynaklarımızı Verimli Kullanmalıyız”

Sanayi Devrimi’nin ardından Dünyamız çok hızlı bir şekilde kirlenmeye ve bunun sonucunda da iklimlerde ani değişmeler oluşmaya başlamıştır. Bu iklim değişimleri bir çok sorunu da beraberinde getirmiştir. Dünyamız, her geçen yıl biraz daha ısınmakta sonucunda buzulların erimesi ile birlikte birden bire ortaya çıkan fırtına ve kasırgalar oluşmakta, yağışların düzensizleşmesi nedeniyle dünyamızın bir bölümünü seller basmakta iken bir bölümünde ise kuraklık oluşmaktadır.

 

Günümüzdeki en büyük sorunlardan biri de canlıların da içinde yaşadığı atmosferdeki zehirli gazların ve sera gazlarının birikmesi ve bu nedenle oluşan küresel ısınmadır. Küresel ısınmanın artması nedeniyle iklim değişimleri artmış ve bunun sonucunda dünyanın değişik yerlerinde hiçte alışılmamış atmosfer olayları meydana gelmeye başlamıştır. Bu iklim değişimler nedeniyle küresel anlamda kuraklık tehlikesi her zamankinden daha fazla bir şekilde hissedilmeye başlanmış ve birçok yerde hızla açlık tehlikesi meydana gelmiştir.

 

Bunun sonucu olarak küresel ısınmanın neden olduğu maliyetler her geçen gün artmakta ve ülkeler bu konuda neler yapılabileceği konusunda daha radikal adımlar atmaya başlamışlardır.

 

Bir çok ülke bu sorunu en aza indirgemek için çok yoğun Ar-Ge çalışması yapmaktadır. Yapılan çalışmalar belli bir seviyeye gelerek günümüz teknolojinin imkanları dahilinde insanlığın kullanımına sunulmaktadır.

 

Ülkemizde de bu hususta son zamanlarda adımlar atılmış olup yenilenebilir enerji sistemlerinin kullanımı konusunda 10.03.2012 tarihinde EPDK tarafından yayınlanan genelgeyle lisanssız olarak ALTERNATİF enerji kaynaklarından enerji üretimi konusunda birtakım teşvikler verilmeye başlanmıştır.

 

Enerji kullanımı konusunda çoğunluğunu dışa bağımlı olarak temin ettiğimiz enerjinin maliyeti her geçen gün artmaktadır. İşte bu durum göz önüne alındığında yenilenebilir enerji sistemlerinden enerji üretmenin önemi bir kat daha artmaktadır.

 

Günümüzde yeni yapılan projelerin hemen hepsinde güneş ve rüzgar enerjisinden faydalanılmaktadır. Ülkemiz hem güneş hem de rüzgar enerjisi bakımından oldukça verimli bir coğrafyada bulunmaktadır. Bize düşen ise bu doğal kaynakları en verimli şekilde kullanarak geleceğe hem daha temiz bir dünya bırakmak hem de bu kaynakların kullanımı sayesinde dışa bağımlı enerji kaynaklarından uzaklaşmaktır.

 

İnform Elektronik olarak Türkiye’de 1,5 MW üzerinde güneş ve rüzgar enerjisi kurulumu yapmış bulunmaktayız. Bugüne kadar kesintisiz güç kaynakları sektöründe 32 yıllık birikimimiz sayesinde her zaman en önde,yenilikçi, lider ve yol gösterici bir rol oynadık. Eminiz ki yenilenebilir enerji sistemleri konusunda da bu anlayış ve çalışma ile yine yol gösterici yenilikçi olarak ülkemize değer katacağız.

Murat EFE  / Proje Satış Departmanı

Yenilenebilir Enerji Sistemleri Satış Temsilcisi

www.gunesdergisi.com / Eylül 2012