LED Aydınlatma
Led Light Solar Ürünler
HABERLER
ARAMA
MAİLLİST

 

Hastanelerde enerji tasarrufu nedeniyle özel elektrikli ısıtıcılar yasaklanacak

Sağlık Bakanlığı küresel ısınma, doğalgaz gibi ithalata dayalı enerji kaynaklarında dışa bağımlılığın oluşturduğu sıkıntılar ve enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle hastanelerde tasarruf dönemini başlatıyor. 81 ildeki 87 kamu hastanesine Sağlık Tesislerinde Enerji Verimliliği başlıklı bir genelge gönderildi. Hastanelerde daha az enerji tüketimi için açık renk mobilya ve duvar tercih edilecek. Bilgisayar, yazıcı, fotokopi gibi elektrik enerjisi ile kullanan cihazlar kullanılmadıkları zamanlarda kapatılacak. Kişiye özel elektrikli ısıtma cihazı kullanılmayacak.

 

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu (TKHK), kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, enerji maliyetlerinin bütçe kaynaklan üzerindeki yükünün hafifletilmesi, etkin bir enerji yönetimi ve çevrenin korunması hedefi ile ‘Sağlıkta Enerji Verimliliği (SEVER Projesi) başlattı. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı Uzm. Dr. Hasan Çağıl imzasıyla 81 ildeki 87 Kamu Hastanesi Genel Sekreterliği’ne proje ile ilgili sağlık tesislerinde enerji verimliliği başlıklı bir genelge gönderildi. Proje kapsamında yapılan tespitler ve uygulamada ortaya çıkan tereddütler dikkate alınarak genelge ile sağlık tesislerinin enerji kaynaklarını daha etkin yönetimi için elektrik, ısıtma-soğutma ve doğalgaz alımlarında alacağı tedbirler sıralandı.

 

DAHA AZ ENERJİ TÜKETİMİ İÇİN AÇIK RENK MOBİLYA VE DUVAR TERCİH EDİLECEK

Sağlık tesislerinin aydınlatılmasında mevcut akkor flamanlı lambalar yerine kompakt floresan lambalar, manyetik balastlı düşük verimli lambalar yerine de elektronik balastlı yüksek verimli floresanlar kullanılacak. Enerji tüketimi yüksek olan dekoratif aydınlatma gereçleri genel aydınlatma amaçlı kullanılmayacak. Sağlık tesislerinde, yeterli aydınlık seviyesini sağlayacak armatür seçimi ve dağılımı yapılarak gereksiz armatürlerin kullanımı önlenecek. Aydınlatmada daha iyi verim alınması için lambaların önündeki ışık geçirgenliğini önemli ölçüde engelleyen armatürler yerine (hasta odaları hariç) yüksek yansıtıcılı armatürler kullanılacak. Kısa süreli kullanılan bölümlerin aydınlatılmasında özellikle merdiven boşluklarında ve çalışma ortamlarında bulunan tuvalet, lavabo, koridor gibi mekânlarda gereksiz kullanımların önüne geçilmesi için hareket, ısı veya ışığa duyarlı sensörlü kontrol sistemleri kullanılacak. Armatürlerin verimlerini ve odalardaki aydınlık seviyesini artırmak için aydınlatma gereçleri periyodik olarak temizlenecek. Daha az elektrik tüketimiyle istenen aydınlık seviyelerine ulaşmayı sağlayacağı için, açık renk mobilya ve duvar renkleri tercih edilecek. Elektrik tarifeleri dikkatli izlenerek, anlaşma gücünün aşılmamasına önem verilecek. Bilgisayar, yazıcı, fotokopi vb elektrik enerjisi kullanan cihaz ve donanım kullanılmadıkları zamanlarda kapalı tutulacak. Zorunlu haller dışında elektrik ile ısınma ve sıcak su temini yapılmayacak. Kişiye özel elektrikli ısıtma cihazı kullanılmayacak.

 

CAMLARDA ÇİFT CAM SİSTEMİ TERCİH EDİLECEK

Isıtmada il mahalli çevre kurullarında iç ortam sıcaklığı ile ilgili alınan kararda belirtilen iç ortam sıcaklığı değerlerine riayet edilmesi, bu yönde alınmış bir kararın bulunmaması halinde iç ortam sıcaklık değeri 22 derecenin aşılmaması için radyatörlerde sıcaklık ayarlı termostatik vana kullanılacak. Yeni alımlarda etiket sınıfı en az ‘A’ olan cihazlar (klima, buzdolabı vb.) seçilecek. Radyatör arkalarına alüminyum folyo kaplı ısı yalıtım levhaları yerleştirilecek. Isı akışını engellememek için radyatörlerin önleri ve üzerleri açık tutulacak. Pencerelerden hava sızıntılarını önlemek için pencere contası kullanılacak. Camlamada düşük yayınımlı ısı kontrol kaplamalı çift cam sistemleri tercih edilecek. Isı merkezinde yer alan kazanların periyodik bakımları yapılarak söz konusu bakımlar kayıt altına alınacak. Isıtma-soğutma sistemi iletim hatlarında yer alan vana, pisli tutucular vb üzerinde ısı kaybını önlemek için yalıtım ceketi kullanımı değerlendirilecek. Her ısıtma sezonu öncesinde ısıtma sistemlerinin bakım ve kontrolü baca gazı ölçümlerine dayalı brülör ayarlarını da kapsayacak şekilde yapılacak. İklimlendirme sistemlerinde, ısıtıcı bataryalar ile filtreler temiz tutularak, kontrol dışı hava sızıntıları azaltılacak. Yakıt tüketiminde yapılan harcamaların takibi ve verilerin değerlendirilmesi sağlanacak. Enerji harcamaları kontrol altına alınarak, düzenli olarak izlenecek. Alınabilecek önlemler belirlenerek yapılacak çalışmaların etkinliğini sağlanacak. (Kaynak : CİHAN)

www.medya73.com

19.01.2013